Fukseille

Onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa opiskelemaan tähtitiedettä Helsingin yliopistolle! Meridiaanin tämän vuoden fuksivastaavat löydät Yhdistys-sivulta. Heihin voit aina ottaa yhteyttä epätoivoisia tilanteita kohdatessasi! Jos siis nousit väärään bussiin ja olet Vantaalla, et tiedä missä on D101 tai mitä oikeastaan edes teet täällä, heiltä kannattaa rohkeasti kysyä apua.

Vaikka ensimmäisten viikkojen kohdalla informaatioähky on valtaisa ja uusiin toimintatapoihin totuttelu vie aikansa, ei uuden opiskelijan pidä musertua tietotulvan alle. Apuvälineitä opiskeluun -sivulta löydät hyödyllisiä opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviä linkkejä helpottamaan tiedonetsintää. Oppiminen ja opintopisteiden keräily on vain yksi osa yliopisto-opiskelijan elämää. Tämän lisäksi kaikenlaista tapahtumaa ja tekemistä löytää esimerkiksi ainejärjestötoiminnasta, osakunnista tai vaikkapa yliopistoliikunnasta. Sukella siis rohkeasti mukaan akateemisiin rientoihin, toisinaan opiskelijan arkikin on juhlaa!

Opiskelu yliopistossa

Yliopistosta valmistuminen edellyttää opiskelijalta kurssien suorittamista tutkintovaatimusten mukaisesti, mukaan lukien vapaasti valittavat opinnot. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto vaatii 180 op ja filosofian maisterin tutkinto 120 op. Opintopisteiden keräilyn lisäksi on tehtävä tutkintoon kuuluva tutkielma, joka on LuK-tutkinnossa kandidaatintutkielma ja FM-tutkinnossa maisterintutkielma. Opintopisteitä myönnetään kurssien suorittamisesta ja laskennallisesti yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Tutkintovaatimusten täyttämisen lisäksi opintopisteitä tarvitaan (noin 5 op tukikuukautta kohden) todistaakseen Kelalle, että on oikeutettu opintotukeen.

Hyödyllisiä linkkejä

Resonanssi on Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.
Myös Resonanssin sivuilta löytyy materiaalia, joka on suunnattu erityisesti fukseille.

Ohjeista löydät vinkkejä aina hyväksymiskirjeen saamisesta ekoihin koulupäiviin asti.

Helpdeskin fuksisivulta löydät ohjeet esim. yliopiston käyttäjätunnuksen akvitointiin.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö TKO-äly ry:n
Fuksiwikissä on hyödyllisiä ohjeita myös muiden alojen opiskelijoille.

Muut ainejärjestöt

Matlu on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Jäseninä järjestöjä.

Limes ry on Helsingin yliopiston matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, fysikaalisten tieteiden, kemian, geologian ja maantieteen opiskelijoiden, eli siis koko Kumpulan kampuksen, ainejärjestö. Jäseninä opiskelijoita.

Synop on Helsingin yliopiston meteorologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Vasara on Helsingin yliopiston geologian opiskelijoiden ainejärjestö.

TKO-äly on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Matrix on Helsingin yliopiston matematiikan opiskelijoiden ainejärjestö.

HYK on Helsingin yliopiston kemian opiskelijoiden ainejärjestö

Integralis ry on Helsingin yliopiston luonnontieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden opiskelijajärjestö.

Spektrum rf on Helsingin yliopiston ruotsinkielinen ainejärjestö matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

MaO ry on Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö.