Tähtitieteen opiskelu

Millaista on tähtitieteen opiskelu?

Tähtitiedettä opiskelemalla pääset pohtimaan avaruuden mysteerejä aina oman aurinkokuntamme sisällöstä kauas toisiin galakseihin. Helsingin yliopistossa tehdään laadukasta tutkimusta mm. tähtien synnystä ja kehityksestä, omasta planeettakunnastamme ja galaksien muodostumisesta.

Fysiikka ja matematiikka ovat tähtitieteessä tärkeitä apuväleineitä. Yliopistossa tähtitieteen opintojen alkupuoli onkin melko fysiikkapainotteista, ja itse tähtitieteeseen päästään yleensä vasta hiukan myöhemmin opintopolulla. Myös tietojenkäsittelytieteiden opinnoista tulee olemaan hyötyä, sillä nykytähtitieteilijän ammattiin kuuluu olennaisesti ohjelmointi.

Tähtitieteen opiskelu yliopistossa on pitkälti teoreettista, mutta tarjolla on myös joitain käytännön kursseja havaitsevasta tähtitieteestä.

Lisää opiskelusta

Alta löydät ajankohtaista tietoa kursseista, luennoista, laskuharjoituksista sekä laskuharjoitusten palauttamisesta.

Tähtitieteen kurssit

HY Wiki on Helsingin yliopiston wiki, josta löydät tähtitieteen kurssit.

Luennot

Tähtitieteen ja muiden fysiikan alojen kursseilla ei tyypillisesti ole pakko osallistua luennoille. Sama pätee yleensä myös muualla Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Poikkeuksiakin tästä kuitenkin on, esimerkiksi Fysikaalisiin tieteisiin perehtymisessä on nimilistalla valvottu luentopakko.

Tästä huolimatta luennoilla käyminen on suositeltavaa. Luennoista saatava hyöty vaihtelee opiskelijan/luennoitsijan/aiheen mukaan ja viimeistään loppukeväällä kaikki ovat löytäneet oman opiskelutyylinsä luentoihin ja laskuharjoituksiin. Kysymysten esittäminen luennoilla ja laskuharjoituksissa on kannattavaa niin itsensä kuin muidenkin oppimisen kannalta. Luennoitsijat ja laskuharjoitusassistentit opastavat mielellään opiskelijoita askarruttavissa kysymyksissä.

Laskuharjoitukset

Tähtitiedettä/fysiikkaa/teoreettista fysiikkaa/mitään ei voi oppia tekemättä laskuharjoituksia. Tämän takia laskuharjoitukset eli laskarit ovat osa lähes jokaista fysiikan osaston kurssia. Toisin kuin monilla luennoilla, laskareita tehdessä aktiivisena toimijana olet sinä. Pääasiallisesti laskarit ovat pakollisia, ja niistä on yleensä saatava tietty määrä pisteitä, jotta sinulle myönnetään tenttioikeus. Yleensä määrä liikkuu kolmanneksen kieppeillä. Tämän lisäksi laskaripisteillä on usein vaikutusta kurssin loppuarvosanaan kurssista riippuen n. 20-40%.

Yleensä laskuharjoituksiin ilmoittaudutaan kurssi-ilmoittautumisen yhdessä sähköisesti Sisussa, opiskelijoiden ilmoittautumiset ja suoritukset kirjaavan järjestelmän, kautta. Laskuharjoitusryhmiä on tarjolla yleensä useampia. Kun kaikki ovat ilmoittautuneet, kurssin luennoitsijat järjestävät ryhmät järkevän kokoisiksi, joten on mahdollista ettet välttämättä pääse itselle mieluisimpaan ryhmään. Tiedon omasta ryhmästä saa muutaman päivän kuluessa kurssin kotisivuilta tai seuraavalla luennolla. Mikäli jollain viikolla ei pääse omaan laskuharjoitusryhmäänsä, on toisessa ryhmässä vieraileminen yleensä mahdollista ja sitä kannattaakin tiedustella etukäteen paremmin sopivaa ryhmää pitävältä assistentilta.

Laskareita kannattaa alkaa tehdä heti, kun ne tulevat jakoon. Laskareiden tekoon on yleensä noin viikko aikaa, mutta viimeisenä iltana tehtäviä saa harvoin tehtyä kunnolla. Laskemisesta oppii huomattavasti enemmän, jos niitä tekee rauhassa pitkin viikkoa. Yleensä tehtävät lasketaan ruutupaperille, jossa tehtävien lisäksi tulisi olla oma nimi ja opiskelijanumero, kurssin nimi, laskuharjoitusten numero ja joskus niiden pitäjän eli laskuharjoitusassistentin nimi.

Laskareiden tekemisessä ryhmätyö on täysin hyväksyttävää ja todella suositeltavaa. Ryhmästä saa ajatuksia, joiden keksimiseen saattaisi yksin mennä iäisyys. Laskareita kannattaa tutkia ensin myös yksin, jottei ryhmätyö mene pelkäksi kopioimiseksi, mikä kostautuu myöhemmin tentissä. Koska kukaan ei voi kertoa toiselle juuri hänelle parhaiten sopivaa metodia, jokaisen on löydettävä itse oma opiskelutapansa.

Palauttaminen

Usein laskuharjoitukset täytyy palauttaa etukäteen tarkastettavaksi. Laskarit palautetaan lähes poikkeuksetta sähköisesti, usein kurssin Moodle-sivun kautta. Viimeinen palautusaika kerrotaan ensimmäisillä luennoilla ja kurssin kotisivuilla. Palautusaikaa kannattaa noudattaa, sillä on parempi saada pisteet muutamasta tehtävästä kuin ottaa riski, että Moodlen palautussivu sulkeutuu.

Jos laskarit palautetaan paperisina, irralliset paperit täytyy liittää yhteen. Tähän tarkoitettuja nitojia löytyy muun muassa OH:lta. Näiden toimintavarmuus on kuitenkin usein heikko, onhan nitojassa sentään ainakin yksi liikkuva osa ja niittejä pitäisi olla, vieläpä oikeassa koossa. Tällöin kannattaa tietää, että vahtimestarien kopin “ikkunalaudalla” on yleensä nitoja joka toimii aina tai jos ei ole, ainakin vakseilla on pöydällään nitoja jonka käyttöä en tiedä keneltäkään nätisti pyytäneeltä kielletyn.

Joillain kursseilla voi olla käytössä matematiikan osaston suosima tyyli, jolloin etukäteen tehdyt tehtävät otetaan mukaan laskaritilaisuuteen. Tilaisuuden alussa merkitään paperiin mitä tehtäviä on tehty, ja merkintöjen perusteella jaetaan pisteet. Laskareiden aikana assari valikoi listalta merkintöjen perusteella henkilöt, jotka tekevät mallivastaukset taululle.

Laskuharjoituksissa käyminen on vapaaehtoista niillä kursseilla, joissa paperit palautetaan etukäteen. Laskareissa kannattaa kuitenkin käydä, elleivät kaikki tehtävät ole olleet aivan päivänselviä, sillä mallivastausten näkeminen helpottaa kummasti ymmärtämistä. Joillain kursseilla saa myös lisäpisteitä esittämällä oman ratkaisunsa laskareissa.

Joillakin kursseilla (Matemaattiset apuneuvot) on myös ns. ex tempore -laskareita. Näissä tehtävät jaetaan vasta tunnin alussa ja ne pitää tehdä tilaisuuden aikana, tai ainakin lyhyemmässä ajassa kuin tavalliset laskarit. Yleensä ex tempore -laskareissa kaikki apuneuvot ovat sallittuja, mukaan lukien neuvojen kysyminen ja ryhmätyö.

Ensimmäisiin tähtitieteen laskuharjoituksiin aloitteleva opiskelija törmää kurssilla Tähtitieteen perusteet.